Kamjenjowe znanki ze słowjańskego casa

Awtor: Werner Měškank stwórtk, 14. nowember 2019
Kjarchob pśi cerkwi we něgajšnej jsy Trjebin (Treben), źož su južo we 12. stolěśu zakopowali. Foto: W. Měškank

Na městnje, źož jo pśed stolěśami była serbska wjas Trjebin (Treben) pla Dolica (Dehlitz) w Saksko-Anhaltskej, jo se zachował pówóstank něgajšnego serbskego groźišća ze 10. stolěśa. W lěśe 979 jo wóno zapisane ako „Trebuni“ a w lěśe 1041 ako „burcward Trebeni“. Za zdaśim jo how za cas srjejźnego wěka było někake wuznamne serbske politiske a zastojnske srjejźišćo togo regiona.

Slěźarje su dalej zwěsćili, až su wobydlarje to sedlišćo w l. 1555 spušćili. Zwóstała jo cerkwja z drugeje połojce 12. stolěśa. Wóna bu w 13. a we 18. stolěśu pśetwarjona a rozšyrjona. Na pódpołudnjowem boce Bóžego doma wšak jo se zachował stary słowjański kjarchob, wužywany w 12. stolěśu. Wušej 20 kamjeniskow z brunicowego kwarcita lažy tam na serbskich rowach. Někake wobraze abo znamjenja wšak njejsu se na tych rowowych kamjenjach namakali. W lěśu rady jašćerje na nich w słyńcu laže a se grěju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś