Skóro změjomy nowu CDejku wót chora „Łužyca“

Awtor: Horst Adam stwórtk, 07. nowember 2019
Te pěśo muske z chora „Łužyca“ su w spiwje wuchwalili piwo. Fośe: Horst Adam

Cłonki chora „Łužyca“ su měli w slědnych mjasecach – teke w lěśojskem casu – dosć źěła. To nejwažnjejše za tych něnto 20 spiwaŕkow, spiwarjow a gercow jo było nejskerjej to, swóje nowe spiwy a štucki nagrawaś za nowu CD. Ta změjo titel „Anka, ty brune wócko – Mit dem Chor Łužyca durch’s Jahr“. Na njej budu k słyšanjeju mimo serbskich spiwow teke młoge wót drugich słowjańskich ludow.

Wót 30. awgusta až do 1. septembra su pón cłonki chora póbyli tśi dny w Budyšynje w tamnem Serbskem ludowem ansamblu, aby tam intensiwnje zwucowali za pśiduce nadawki a wustupy. Pśi tej góźbje su teke ned dwa raza wustupili na tamnem měsćańskem swěźenju. Južo 2. nowembra su se wóni zasej wudali do Budyšyna. Tam ga su se na nazymskem koncerśe w Serbskem domje pśedstajili górnoserbskemu publikumoju. A znowa w měrcu budu dolnoserbske spiwaŕki a spiwarje zasej k słyšanjeju w Budyšynje – ga na wósebnem zgromadnem koncerśe z chorom Serbskego ludowego ansambla.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś