Domowina: Zběraju ideje, co dej se pśeměniś

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 07. nowember 2019

Z Budyšyna/Bautzen. Kak dej Domowina wobchadaś z luźimi, kótarež kśě Domowinje pśistupiś, ale bydle zwenka Łužyce? Doněnta jo Domowina organizěrowana kradu teritorialnje: ako zwěstk towaristwow a Domowinskich kupkow w Łužycy. Južo cesćej pak su luźe, bydlece we cuzbje, se za cłonkojstwom w Domowinje dopšašowali, a derje by było, gaby jim taku móžnosć dali.

To jo jadna wót wšakich nastupnosćow, kótarež se góźe, aby je do wustawkow zapisali – jo Casnikoju wulicował pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik. K dalšnym takim wěcam słuša za powěsću Statnika pšašanje, chto dej we pśichoźe směś Domowinu samostatnje juristiski zastupowaś. To ma teke z tym cyniś, až Domowina ma głownoamtskego pśedsedarja, jogo głownoamtske kompetence pak njejsu we statuśe Domowiny za jogo zdaśim optimalnje wustawjone.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś