Górnoserbski film „Smy“ jo dobył

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 07. nowember 2019

Z Chóśebuza/Cottbus. Ned dwa serbskej filma stej dobyłej myto na 17. Łužyskej filmowej pśeglědce pónjeźele we kinowje Weltspiegel.

Głowne myto pśeglědki jo se dostanuło filmoju „Smy“. Tej dwě filmaŕce – 23lětna Sophia Cyžec ze jsy Njebjelčicy a 20lětna Louisa Nawkec ze jsy Wotrow w Górnej Łužycy – stej we njom pśedstajiłej pěś wšakich paršonow, kótarež pśed kameru z wjelikeju wótwórjonosću wulicuju, co jo za nich serbska identita. Pśi tom reflektěuruju wóni swóje samske konflikty a njewěstosći. „Film jo gnujucy, z lažkosću wjerśony a awtentiski. We njom se wobswětlijo to gnujuce pšašanje, co serbska identita jo, kak wšake generacije serbsku identitu definěruju a kak młoźina tradicije dalej woplěwa – hynac ako starše“. Z tymi słowami jo jury rozkładła swójo wobzamknjenje. Jury, to su byli tśi žeńske: grajaŕka a režiserka Monika Wojtyllowa, góspodaŕka Weltspiegela Kerstin Adamowa a filmaŕka Angela Schusterojc (jeje film „Zmij“ jo 2016 dobył prědne myto we Łužyskej pśeglědce).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś