Tam stoj wjele ze serbskeje historije Luboraza

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 31. oktober 2019

Z Luboraza/Lieberose. Njeźelu su tudy w cerkwi wótwórili wustajeńcu „Śěło bydli w zemi, duch w gwězdach“, kótaraž jo pósćona serbsko-nimskej historiji Luboraza a Luboraskego kněstwa von Schulenburga. Ju jo zestajał historikaŕ Andreas Weigelt.

„To jo historiske tšojenje, a wjelgin zajmna wustajeńca“, měni dr. Madlena Norbergowa, kótaraž jo pśi wótwórjenju źaržała pśednosk. Na wjelich toflach namakajo woglědaŕ wjele pokazkow na serbsku zachadnosć Luboraza, mjazy drugim na pśisegu luboraskich měsćanarjow we serbskej rěcy a na serbske namše, kótarež su akle we lěśe 1790 wopśestali. Kaž w drugich łužyskich městaškach, dajo teke how dwě cerkwi: Jadnu nimsku a jadnu serbsku, źož su za wětšy źěł pśišli wejsanarje z wokolnych jsow.

Te tofle stoje wence, pśi tej něgajšnej serbskej cerkwi, a kuždy woglědaŕ Luboraza ma lažki pśistup k nim. Wóni budu how stojaś až do nalěta 2021.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś