Bog z pitnym rogom

Awtor: Werner Meschkank stwórtk, 24. oktober 2019
Litografija: „Wójowanje pśi templu Swantewita“, A. Gloss, drjeworězba, wokoło 1880. Fota: W. Měškank (5)

Jaden z nejzajmnjejšych a nejcesćej wótmólowanych wobrazowych kamjenjow ze słowjańskego casa w Nimskej jo tak pomjenjony Swantewitowy kamjeń w cerkwi jsy Altenkirchen na Rujanach. Twarjenje cerkwje póchada z drugeje połojce 12. stolěśa a jo nejskerjej nejstaršy Bóžy dom na tej wjelikej kupje w Bałtiskem mórju. Do pódzajtšneje wenkowneje murje cerkwje bu něga zamurjowany słowjański wobrazowy kamjeń, kenž ma mě „Swantewitstein“. Wótergi gronje jomu teke „Priesterstein“, „Götzenstein“, „Steinbabe“ abo „Tezlaw-Stein“. Wó njom njejo dalej nic znate a niźer njejo nic historiskego zapisane. Wěcej razow bu kamjeń w zajźonem stolěśu na póglědnicach wótmólowany.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś