List na redakciju

Serbska kupcycka na politiskem jawišću

Awtor: Bernd Pittkunings stwórtk, 10. oktober 2019

Ako smy mógali w NC wót 3.10.2019 cytaś, jo se jano 651 Serbow wobźěliło na wólbach za Serbsku radu kraja Bramborskeje, což jo 50,9% tych głosow ako pśi wólbach za ten wažny gremij pśed styri lětami. Pśi tom su wólarje gmejny Markojskeje Góle tamnej šołtowce serbsku heju pokazali. Wóna skjaržy pśeśiwo tomu, až styri jsy teje gmejny słušaju k serbskemu sedleńskemu rumoju, ale z teje gmejny w Dolnych Błotach jo kradu tak wjele luźi Serbsku radu wóliło ako w Chóśebuzu.

Lubowaŕ carnego humora by gronił, až we wokrejsu Sprjewja-Nysa zajm za wólbu Serbskeje rady njejo pśeliš wjeliki był, dokulaž njejo žeden AfD-nik kandiděrował.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś