To su lawreaty Cesnego znamuška

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 10. oktober 2019

Z Budyšyna/Bautzen. Na tom cesćenju zasłužonych luźi Domowiny srjodu tyźeń (glej artikel na boce 1 a 2) su wordowali teke Cesne znamuška Domowiny pśepowdane. K tym 10 mytowanym jo słušał Bernd Jurk z Dubjego, cłonk Domowinskeje kupki w Turjeju. Tam jo wón we pśedsedaŕstwje aktiwny, rownož něnto 40 km wót Turjeja bydli. Wón pśiźo pśecej, gaž jo pomoc trjebna. Slědkoju jo wón sobu źěłał we komisiji za wuzwólowanje Serbskeje rady.

Ze slěpjańskich stronow su pócesćili Ursel Domaškowu. Wóna jo z rodom z Wochoz (Nochten), bydli wót 60tych lět w Rownem a woplěwa nałogi a slěpjańsku drastwu. Wóna jo stupiła do towaristwa Njepilic dwór a se stara sobu wó serbske a burske tradicije, ak se pód motto „Kak to jo było“ na Njepilic dwórje prezentěruju. Wóna wótwardujo zběrku serbskeje drastwy, jo nawuknuła tkanje na staśiwach a gótujo projektowe dny ze źiśimi.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś