Su źaržali serbske namše we cesnem amśe

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 10. oktober 2019
Tśo fararje – Helmut Hupac, Dieter Schütt a Cyril Pjech – su wordowali pócesćone za to, až źarže w Dolnej Łužycy serbske namše a se angažěruju k lěpšemu serbskego cerkwinego žywjenja. Foto: Maćij Bulank

K lětosnym lawreatam Myta Domowiny słušaju tśo fararje, kótarež maju mócnu źělbu na wótžywjenju serbskego dušowpastyŕstwa a cerkwinego žywjenja w Dolnej Łužycy: Helmut Hupac z Prjawoza, Dieter Schütt ze Žylowa a Cyril Pjech z Barlinja. Jim, kaž teke drugim tśom lawreatam ‒ Lubinje Dučmanowej ze Spalow (Spohla), Mikławš Krawcoju z Budyšyna a prof. Gerald Stonoju z Oxforda ‒ jo pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik pśepowdał myto na swěźeńskem cesćenju srjodu tyźeń w Serbskem domje w Budyšynje. Myto Domowiny za dorost jo šło tenraz dwójcy do Górneje Łužyce: Wóno jo se dostało 30lětnemu muzikarjeju Józefoju Brězanoju ze jsy Smječkecy (Schmeckwitz) a Witaj-kupce we źiśowni we gmejnje Malešecy (Malschwitz).

*

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś