Row Rochy jo zasej naglědny

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 10. oktober 2019
Pśi wótnowjonem rowje Fryca Rochy a jogo swójźby: Wjednik měsćańskich zběrkow Steffen Krestin (jo połožył wěnk), zagronita za serbske nastupnosći w měsće Anna Kósacojc-Kozelowa a pótomniki Fryca Rochy – jogo źowki źowka Dietlind Stendelowa, jeje źowka Ude Lindersowa z Barlinja, a Fryca Rochy źowka tśeśego naroda (a źowka filmarja Pětša Rochy) Kristin Moritzowa z Pódstupima (na pšawem boce). Foto: Michael Helbig
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś