Słyńco jo w awgusće na chylku wobswěśiło Mariju

Awtor: Bernd Marx stwórtk, 12. september 2019
Źeń wótwórjonego pomnika w brjazyńskej cerkwi: Faraŕ Plasan wulicujo wót freskow z 15. stolěśa (slězy na sćěnach) a drugich wósebnosćach brjazyńskeje cerkwje. Foto: Bernd Marx

Z Brjazyny/Briesen. Na dnju Wótwórjonego pomnika (Tag des offenen Denkmals) su woglědarje mógli woglědaś tudy do cerkwje a se wopóznaś z kulturno-historiskeju sensaciju: ze znatymi freskami z 15. stolěśa.

Cerkwja jo wordowała twarjona we lěśe 1468. Archeologi su wuslěźili, až bomy k bałkam su wordowali wokoło lěta 1470 pódrubane. Mólowanja na sćěnje su datěrowane na cas wokoło lěta 1486. Na nich su bibliske tšojenja wiźeś, a źinsajšny woglědaŕ móžo se derje zamysliś do myslenjow a póžedanjow tencasnych luźi. „To jo to tšojenje wót žywjenja a smjerśi Jezusa – žywjenje, naźeja, smjerś a wót wumarłych górjejstawanje jo tudy namólowane“, jo rozkładował woglědarjam faraŕ Friedrich Detlef Plasan.

Ornamenty, kśice, krejze a figury – pśisamem kuždy flack na sćěnach jo wobmólowany. Bilda serbskego měchawarja słuša k tym staršym docełego w Łužycy. Nara z biskupskeju micu a z wustrětym jězykom jo tejerownosći spektakularny motiw za jadnu cerkwju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś