Žylojske su měli žnjowny swěźeń

Awtor: Michael Helbig stwórtk, 12. september 2019
Žylojski Tobias Schönemann, ako jo rowno wótrył kokotoju głowu. Foto: Michael Helbig

Ze Žylowa/Sielow. Jadnasćo rejtari jo njeźelu pódla było na kokośe blisko žylojskego sańkowaniša. Pódla jo teke było 14 źowćow a w serbskich drastwach. Pśewóźowali su je gercy wót „Błośańskich dujarjow“. Wumaršěrowali su dypkownje zeger 14:00 wót wognjoweje wobory. Wjele Žylojskich jo slědowało pśeśěgoju na swěźenišćo.

Rownocasnje su w Žylowje njeźelu měli „Trjekarjowy swěźeń“ (Schlepperfest), ako jo južo wjele lět dobra adresa za pśijaśele rolnikaŕskich wózydłow a zmakanišćo za fachowe rozgrona.

To jo była kulisa za gólcy na swójich kónjach, ako su zwětšego byli wupóžycone wót Jerolojc rejtowanišća a wót Wehlanojc dwóra za rejtarje w Běłej Górje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś