Nowy Rozhlad jo how!

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 12. september 2019
Wobalka septemberskego Rozhlada

Septemberske wudaśe kulturnego casopisa Rozhlad jo wujšło. Co móžo dolnołužyski lazowaŕ we njom namakaś?

Maksimilian Hasacki z Dešna rozkładujo we rubrice glědanje ideju serbskeje zakładneje šule, źož Witaj-źiśi dejali wuknuś pó metoźe imersije serbsku rěc dalej. Jogo mysl: To jo jadnučke rozymne rozwězanje za dłujkodobnu rewitalizaciju serbskeje rěcy. Pśipódla gronjone: Źinsa (stwórtk) buźo k tej temje Serbske blido z Maksimilianom Hasackim – glědajśo do zapiska terminow na 7. boce!

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś