Pupki su wótnowotki wótžywjeli

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 12. september 2019
Kupka „Serbska reja“ jo grała (stojeca w brožni, lěwa) a Gregor Kliem jo žeńskim chora pokazał, kak maju serbske koło teptaś.

Z Janšojc/Jänschwalde. „Drastwa, reja a tradicije“ – pód tym motto jo wjednica janšojskego muzeja Nadine Adamowa zestajała pśi góźbje Nocy muzejow sobotu chytšy program za stare a młode.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś