Serbska wucba – obligatoriska za wšych?

Awtor: Horst Adam stwórtk, 12. september 2019

Z Gołbina/Gulben. W Gołbinje, we tej jsy we wjelikej gmejnje Gołkojce, jo se w slědnem tyźenju wjele tšojło, což ma cyniś ze serbskeju kulturu a rěcu a docełego ze serbskim žywjenim. Kóńc tyźenja su tam sobotu a njeźelu swěśili Serbsku kjarmušu, a wałtoru pśed tym su tamna Domowinska kupka, župa Dolna Łužyca a bramborska Serbska rada kazali diskusijny wjacor z temu „Kultura zmakajo politiku“. To jo pśiwabiło wokoło 30 luźi do domu wognjoweje wobory – a to su byli žeńske a młodostne ze jsy a gósći z bliskego Rubyna a z města. Astrid Šramowa jo wšych serbski a nimski wutšobnje wuwitała. Jo wustajiła, až njamógu w Gołbinje jano rědnje swěśiś, ale se teke howacej wó to procuju, až to serbske žywjenje we jsy njespi. K tomu wósebnje pśinosujo tamna Domowinska kupka, ako ma něnt južo wušej 50 cłonkow. A Marcus Końcaŕ, zastupny jadnaŕ Domowiny, jo pśidał, až su se za taku zgromaźinu dla togo wupytali rowno Gołbin. Comy źinsa wó tom powědaś, co Domowinske cłonki a serbske luźi wótcakuju wót Domowiny a teke wót Serbskeje rady a docełego wót stata – jo wón gronił.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś