Su kulki kopali tak ako pjerwjej

Awtor: Horst Adam stwórtk, 12. september 2019
Chtož jo kśěł wiźeś, kak su pjerwjej w Błotach kulki kopali, ten jo to mógał zachadnu sobotu. Tam su južo 15. raz wugótowali kulkowy swěźeń. Foto: Horst Adam
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś