Teke w Górnej Łužycy maju něnto rěcnu šulu

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 12. september 2019

Z Budyšyna/Bautzen. Wót kóńca awgusta maju w Górnej Łužycy teke rěcnu šulu. Wóna ma to oficielne mě „Serbska rěčna šula“ a jo wordowała pśed dwěma tyźenjoma oficielnje wótwórjona. Wóna pak ma hynakšy profil ako dolnołužyska Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu: Wóni kśě wucyś serbsku rěc ceptarjam a amtarjam. Jich prědne wótglědanje jo, až kužde lěto wuwucyju źaseśoch ceptarjow, kótarež budu móc wucyś serbsku rěc we šulach ‒ pišu Serbske Nowiny. Nowa šula jo pśibita Krajnemu amtoju za šulstwo a kubłanja w Budyšynje (to jo kaž wu nas šulski amt) a ma swóje śpy we jich wjažy.

Šula pórucyjo kurse tym, kótarež serbsku rěc njewuměju abo kśě swóje znaśa pólěpšyś. K tomu słuša kurs za komunikaciju, kaž teke kurs za sobuźěłaśerje wokrejsneju zastojnstwowu w Zgórjelcu a Budyšynje. Tam rowno pśespytuju, kak dajo se wón organizěrowaś, aby interesenty jen we źěłowem casu měli. Docenty budu dostawaś honorar.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś