„To jo mójo žywjenje“

Awtor: Alfons Wicaz stwórtk, 15. awgust 2019
Rowno ten tyźeń wujdu nowe knigły z pjera Erwina Hanuša. Skazaś je móžośo pód www.domowina-verlag.de.Erwin Hanuš.

83lětny Chóśebuzaŕ, wucabnik na wuměńku Erwin Hanuš, jo źinsa hyšći pilny pśełožowaŕ literarnych twórbow a pśirodowědnych knigłow do dolnoserbskeje rěcy ako teke pisaŕ wucbnicow serbšćiny a źiśecych knigłow. Něnto maju w Ludowem nakładnistwje Domowina jogo dolnoserbske knigły „Wósłonki mójogo žywjenja“ wujś. Alfons Wićaz jo se z awtorom rozgranjał.

NC: Su Waše knigły awtobiografija?

Erwin Hanuš: Pópšawem nic, dokulaž to njejo mójo wótmyslenje było. Mě jo w awtobiografiji pśeliš wjele licbow a datow, kenž luźi njezajmuju. Su to skerjej wótrězki mójogo žywjenja. Zachopijom z casom doma w Hochozy, dalej pak chronologiski njepóstupujom. Nawězujom jano na epizody, kenž som how a tam dožywił.

Kak su knigły natwarjone?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś