Wandrowanje we Bóžem mjenju

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 15. awgust 2019

Jo dowolowy cas a wěm, až wandrowanje jo woblubowana zaběra. Znate a pśijaśele raźi wandruju, na eksotiskich městnach ale teke doma. Wu nas w regionje se wandrowanje tejerownosći póbituju – teke to serbske. Wandrowanje jo wjelgin rědne: wiźiš kwětki, słyšyš ptaški, dychaš fryšny pówětš, sy jadnorje pśiroźe blisko a móžoš docełego raz k měru pśiś. Ja som lětosa drugi raz taki wandrowański dowol cyniła a to w połdnjowej Engelskej. To chójźenje jo było casy teke napinajuce, wósebnje wusoki pśibrjog górjej a dołoj, ale cłowjek ma za to kšasny wid na mórjo a duša se wochłoźijo. Pśi takem dowolu zmakajoš teke luźe, ako maju pó-dobne nastajenje k žywjenju ako ty sam, a to jo wjelgin pśijomnje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś