Źěk za wjelelětne statkowanje lajkow

Awtor: Christiana Piniekowa stwórtk, 15. awgust 2019
Cerkwiny chor katolskeje górnoserbskeje wósady Chrósćicy jo namšu kradu rozbogaśił.
Samo jubilejnu tortu su měli: Ju jo žeńska wósadnego fararja na wjelgin lubosny part wupjakła.

Zły Komorow/Senftenberg. W Serbskej cerkwi w Złem Komorowje, w Domje bergarjow, jo swěśiło 28. julija 80 namšaŕkow a namšarjow zbliska a zdaloka 10. jubilejnu serbsko-nimsku namšu. Namša jo była zgromadnje z cerkwinym chorom katolskeje górnoserbskeje wósady Chrósćicy pód nawjedowanim dirigenta Michała Cyža.

Iniciator a organizator namšow, Günter Pawliš, jo wšyknych wutšobnje wuwitał. Wósadny faraŕ Manfred Schwarz jo pśewzeł liturgiju w serbskej a nimskej rěcy, faraŕ n. w. Dieter Schütt jo we wobyma rěcoma prjatkował wjelgin naglědniwje a troštnje wó tom, až njedej se luź starosćiś wó pśiducy źeń, ale z dowěru we Boga pśiwześ kuždy nowy źeń a wjacor wšykno statkowanje zasej do Bóžych rukow scyniś. Namšy cytali su Hanka Markec, Madlena Norbergowa a Christiana Piniekowa a namšu na klawěrje pśewóźował jo Dieter Gebauer. Z mócnym pśiklaskom su namšarje a namšaŕki mytowali kšasne spiwanje 20 cłonkow chora.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś