BÓŽE SŁOWO

Wó pšawdosć a měr na swěśe

Awtor: Katharina Köhler stwórtk, 15. awgust 2019

Mój měr ja wam dawam. Ja njedaju wam, ako swět dawa.

Jo, Jezus dawa měr. To njejo měr, kenž swójo žrědło ma we wóttšašenju. Logika wóttšašenja jawi se cesto we jadnanjach wó měr. Atomowe broni, to ga wěmy, njewulašuju jano winika, ale ceły swět radioaktiwnje skazyju. We atomowej wójnje nicht njedobydnjo. Weto pśiběra to bronjenje na pśemóc (Wettrüsten). Chto ma wěcej a lěpše bomby? Ale Jezus ma hynakšy měr za nas. Pokaž pśeśiwnikoju twójo lico a wótbroń jogo z teju wótwórjonosću a zranjobnosću. Wujadnaj se z pśeśiwnikom hyšći ducy k sudnistwu!

Woko za woko, zub za zub – to běšo dobry pśikaz we jadnom kraju, źož zarownachu kšej ze kšwju. To zabijanje pak musy měś kóńc. Jezus ga pomina wěcej wót nas: Njezaklěj nikogo, bjatuj za tych, ak śi pasle pólecaju, njegroń šćokaŕske słowa, pójmaj agresiwne mysli, pśeto južo z tym se zachopijo namóc.

Ekumeniska rada cerkwjow jo 2013 w Busanje napominała kśesćijany a wšykne luźe dobreje wóle, aby se pśizamknuli putnikojskej droze za pšawdosć a měr (...)

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś