„Som mógał wó mójich pśiswójźbnych slěźiś“

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 15. awgust 2019
Madlena Norbergowa pśepódajo Eliasoju darik ako źěk. Foto: S. K.

Z Města/Cottbus. Serbski muzej na Młyńskej droze wochylu njejo wótcynjony – ale how dalej źěłaju! Mjazy sobuźěłaśerjami jo w slědnyma tyźenjoma praktikant był, Elias Bisse ze Žylowa. Wón jo 18 lět a jo abiturient Dolnoserbskeg gymnaziuma (DSG). Kuratorka muzeja Christina Kliemowa jo se jomu pśigroniła, a wón jo „jo“ gronił. Wšak powěda derje serbski a jo w slědnych lětach za młody magacin serbskeg rozgłosa „Bubak“ źěłał. W muzeju jo inwentarizěrował a digitalizěrował wobstatk, a Christina Kliemowa jo wjelgin spokojna z nim była. Teke praktiske źěło jo wobstarał, jo objekty Fontanoweje wustajeńce sobu wóttwarił a slědk wjadł do Serbskego muzeja a tak dalej.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś