Za 10 lět musy byś zwónoźone

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 15. awgust 2019
Slědne pósejźenje Serbskeje rady w starej legislaturje su wužyli teke za wabjenje za wuzwólowanje noweje Serbskeje rady. Cłonki Serbskeje rady tak ako zagronitej za nastupnosći Serbow, pśibytne wót krajnego kněžaŕstwa tak ako wót šulskego amta su se zestupali za foto. Su se cesto zmakali a zgromadnje źěłali, aby pólěpšyli situaciju Serbow. Plakat w srjejźi fota jo wugótowała Domowinska kupka Lubin za wólbne wabjenje. Foto: B. Ginkelowa

Z Pódstupima/Potsdam. Na pósejźenju Rady za nastupnosći Serbow 6. awgusta su wobjadnali zwětšego kubłańske temy. Na gluku su to byli tenraz zwjaselece nowosći pśipódla. Ale teke alarměrujuce. Frank Nedoma wót šulskego amta Chóśebuz jo nacerił personalnu situaciju pla serbskich wucabnicow a wucabnikow. A ta jo wjele wěcej napněta, ako młogi se to mysli.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś