Župa Dolna Łužyca jo šesćoch kandidatow nominěrowała

Awtor: Horst Adam stwórtk, 15. awgust 2019

Mimo togo wuzwólowanja nowego bramborskego parlamenta, nowego krajnego sejma 1. septembra, móžomy někak w samskem casu teke hyšći wóliś 5 cłonkow noweje pśiducneje Rady za serbske nastupnosći – krotko: Serbskeje rady – za legislaturnu periodu 2019-2024. To se tak ako w juniju 2015 pśewjeźo ako wuzwólowanje z listom (Briefwahl). To groni, až musy ten abo ta, ako co se wobźěliś pśi tom, se nejpózdźej až do 21. septembra z wósebnym formularom pśipowěźeś pla wólbnego wuběrka. Ten pósćelo pón na njogo abo na nju wólbny cedlik z mjenjami wšych kandidatow. Gaž jo se wóna abo wón pón za swójich 5 kandidatow rozsuźiła abo rozsuźił, dej wólbny cedlik slědk pósłaś na wólbny wuběrk abo tam wótedaś, a to nejpózdźej až do 28. septembra. Zeger 9.00. Sobotu, 28. septembra, ga se pón głose lice, a to zjawnje, nejskerjej w Serbskem internaśe.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś