Co gronje partaje wólarjam do wólbow?

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 15. awgust 2019
Bramborski krajny sejm wót wenka. Wótposłańce we tom sejmje a krajne kněžaŕstwo budu Bramborgarje wuzwólowaś dnja 1. septembra. Foto: Julian Nyča

Dnja 1. septembra su wólby do krajneg sejma w Bramborskej, jadnasćo partajow jo pódla. Co stoj we wólbnych programach wót Serbow?

SPD

W programje Socialdemokratow jo mało konkretnych wugronow. Wóni rozdźěliju Bramborsku do „wokoliny Barlinja“ a „stronow, ak su zdalone wót Barlinja“. K Serbam pišu: „Die Sorben und Wenden sind ein unverzichtbarer Teil unseres Landes. Ihre Kultur zu fördern und zu pflegen ist unser erklärtes Ziel.“ Zgromadnje ze Sakskeju kśě dogrono wó financěrowanju serbskich nastupnosćow pśiměriś.

CDU

Konkretnjejše se wugronijo CDU, k Serbam pišu: „Die Pflege und Förderung der sorbisch-wendischen Kultur ist uns ein Anliegen. Das Witaj-Projekt in Kindertagesstätten und Schulen zum Erhalt der sorbischen Sprachen wollen wir weiterführen. Deshalb muss es auch möglich bleiben, bereits mit wenigen Schülern Sorbisch-Lerngruppen einzurichten. Wir unterstützen das Niedersorbische Gymnasium und setzen uns dafür ein, dass es als bilinguales Gymnasium konzipiert anerkannt wird.“

Lěwica/Die Linke

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś