W schodach kloštaŕskeje cerkwje w Lehninje: skamjenjony swěty dub?

Awtor: Werner Měškank stwórtk, 11. julij 2019
Nutśikowny dwór kloštra Lehnin z drugeje połojce 12. stolěśa; wó załožeńskej legenźe kloštra wulicujo tež Theodor Fontane w swójich „Drogowanjach pó Marce Bramborska“. Fośe: Werner Měškank

Kloštaŕ Lehnin jo w lěśe 1180 załožona něgajšna nimska abtaja cistercienziskich mnichow wósrjejź něga słowjańskego kraja, pódejśpjonego w běgu kśicnych wójnow pśeśiwo Połobskim Słowjanam. W schodach ku hołtarjeju jo zamurjowany skamjenjony dubowy štom, kenž nejskerjej póchada ze słowjańskego casa. Dendrochronologiske pśespytowanja, aby se zwěsćiło kradosćiwe starstwo drjewa, njejsu se dotychměst pśewjadli.

Jadno wulicowanje pśipišo štom boma nimskej załožeńskej legenźe ako pózdatny źěl „Ottowego duba“. Pó njej jo markgroba Otto I. (1128 – 1184) pód dubom chylu póspał. We sni jo se jomu zjawił běły jeleń. Ten jo kśěł jogo z rogoma zaštapiś, a markgroba Otto njejo mógał se zwěrjeśa ze swójim kopim derje dowoboraś. W takej nuzy jo wołał mě Krystusa, a skóńcnje jo se seń zminuła.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś