Wuběrny faraŕ a pśestajaŕ

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 11. julij 2019
Awtoroma knigłow Matthiasom Schlegelom (nal.) a Claus-Gerhardom Dammannom (nap.) jo se wósada wutšobnje wuźěkowała. Fota: I. N.

Z Gołkojc/Kolkwitz. Až jo statkował pśed dwahundert lětami rowno w Gołkojcach pśestajaŕ starego testamenta do dolnoserbskeje rěcy, to njamóžo se źinsa lěbda něchten pśedstajiś. Gołkojce su ga něnto wjas, źož glědaju lěbda na to serbske. Ale w casu Jana Bjedricha Fryca jo ta situacija hynakša była. Wósadny faraŕ pišo 1791 šulskemu raźcoju: „Den Wenden fehlt es an der Heiligen Schrift Alten Testaments in ihrer Sprache“. Tegdy jo w Gołkojcach (a hyńźi) serbska rěc ta wšedna, normalna była.

Teke Fryco, ako jo se naroźił 20. septembra 1747 w Gołkojcach ako syn wósadnego fararja Handrija Alberta Fryca, jo ju wót doma znał. Dokulaž starjejšej stej wjelgin jěsno wumrěłej, jo wón wótrosł zwětšego we Wjerbnje pla swójogo kmótša, fararja Šyndlarja.

Fryco jo teke študěrował na fararja a pó drugich stacijach, mjazy drugim we Wětšowje a Kórjenju, jo se wrośił do Gołkojc w lěśe 1778. Až jogo tam hyšći źinsa cesće, ako jo se stało swětki w ramiku swěźeńskeje namše a wósadnego swěźenja, to ma wšake pśicyny.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś