Pó Błotach – raz hynacej

Awtor: Křesćan Krawc stwórtk, 11. julij 2019
Wulětarje z Górneje Łužyce pó tšugach ducy. Fota: K. Krawc

Měnjenja, grona wó Serbach w Błotach segaju wót „... da wird etwas aus der Truhe geholt, künstlich am Leben erhalten“ až do twarźenja: „Sorben, Wenden, die gibt´s ja gar nicht, ist eine Erfindung!“ Dajo pak teke luźi, kenž wěcej wó Serbach wěźeś kśě a nas Serbow ako něco wósebnego wiźe, něco njenimskego srjejź Nimskeje. Te kśě tek wěźeś, co Błośanarje měnje, gaž źo wó narodnu pśisłušnosć a wó serbski sedleński rum. Co śi na pśikład wótegronijo lubinska cołnaŕka w błośańskej drastwje, gaž ju strowiš ze serbskim „Dobry źeń, Pomgaj Bog!“?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś