Buźo Dešno pla nejrědnjejšych w Nimskej?

Awtor: Horst Adam stwórtk, 11. julij 2019
Na Tylcyc dwórje jo se wejsna wognjowa wobora pśedstajiła. Tam južo pilnje twarje. Fota: Horst Adam
Za woglěd komisije su samo zestajali a dali śišćaś „Dissener Dorfzeitung/Dešański casnik“ z wjele informacijami.

Až jo w Dešnje cesto wjeliki a za wětšy źěl teke wjasoły ruš, to jo znate. Což pak jo se slědny tyźeń srjodu, 3. julija, tam stało, to njejsu Dešanaŕki a Dešanarje hyšći žednje dožywili. Pśipowěźeła ga jo se wětša wósebna komisija z cełeje Nimskeje, ako jo se kśěła wšykno to woglědaś, dla cogo jo było Dešno 2018 ta nejrědnjejša wjas w cełej Bramborskej. A za tym jo kśěła pón gódnośiś, lěc by mógała toś ta dolnołužyska serbska wjas byś teke mjazy tymi nejlěpšymi w cełej Nimskej.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś