Pšose ministaŕku, aby chopiła realizěrowaś, což studija pśiraźijo

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 11. julij 2019

Z Pódstupima/Potsdam. Domowina a bramborska Serbska rada stej formulěrowałej swójo oficielne měnjenje k ewaluaciji serbskeje wucby, ako jo se we slědnych lětach pśewjadła a lětosa wózjawiła (Casnik jo pisał).

List na bramborsku ministaŕku Brittu Ernstowu su pódpisali pśedsedaŕ Serbskeje rady Torsten Mak, pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik, dolnołužyski župan Wylem Janhoefer a wjednica Rěcnego centruma Witaj dr. Beata Brězanowa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś