Cowje pśi Gójackem jazorje jo něnto pilgaŕska wjas

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 27. junij 2019
15 junija jo pśepódał pśedsedaŕ Jakubowego towaristwa Bramboŕska-Odra z. t. Christopher Frantzen tu typisku toflicku z Jakuboweju mušlu na módrej slězynje na wósadnu faraŕku Dörte Wernick (wóna pśed teju toflu stoj a wón ze słyńcneju brylu pśi njej). Na fośe jo toflicka južo pśišrubowana na faŕski dom, ako jo pilgaŕski centrum. Pśepódaśe jo se stało w ramiku pilgrowanja cłonkow towaristwa. Foto: Frank Leuthoff
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś