„Wjaselśo se“

Awtor: Hartmut Leipner stwórtk, 27. junij 2019
Wjerašk cerkwinego dnja jo był pśedstajenje oratorija wót Kocora a Zejlera. Foto: H. Leipner

Z Budyšyna/Bautzen. Ewangelska wósada Michałskeje cerkwje w Budyšynje wobstoj lětosa 400 lět. Toś ten jubilej jo był dobra góźba, pśewjasć 73. serbski cerkwiny źeń we tej wósaźe.

15. a 16. junija stej pśigótowałej serbski superintendent Jan Malink ze Sakskeje Lutherskeje ewangelskeje cerkwje a Serbske ewangelske towaristwo bogaty program. Sobotu jo stojał pśednosk a diskusijna runda ze sakskim krajnym biskupom dr. Carstenom Rentzingom we srjejźišću. Wón jo pśednosował w nimskej rěcy k temje „lud a domownja“. W naslědujucych diskusijach pśi blidach su wobźělniki wuzwigowali rozdźělny zuk zapśimjeśowu w nimskem a w serbskem kontekśe.

Na swěźeńskej namšy z Bóžym blidom njeźelu jo prjatkowała slěpjańska faraŕka Jadwiga Malinkowa. Wóna jo załapiła moto cerkwinego dnja „Wjaselśo se“ a jo na wjelgin raźonu wizu zwězała pominanja pósoła Pawoła na wósadu w Korinśe ze źinsajšnu situaciju Serbow. Namšy jo był teke wobźělony pśedsedaŕ Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t., dr. Hartmut S. Leipner, kenž jo cytał ewangelium w dolnoserbskej rěcy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś