„Muzej Dešno jo nam nad głowu zrosł“

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 13. junij 2019
Direktor bórkojskego amta Tobias Hentschel (w srjejźi) jow Domje zmakanjow rozkładował financnu situaciju amta. Wón jo měnił, až kśě namakaś rozwězanje za muzej Dešno. Kak to pak dej wuglědaś, to tuchylu nicht njewě. Foto: I. Neumannojc

Z Bórkow/Burg. Rada za nastupnosći Serbow w Bramborskej jo se zmakała w Bórkowach. A to jo měło dobre pśicyny. Tema ga jo był mjazy drugimi muzej Dešno, kótaryž lažy w bórkojskem amśe. Nowy amtski direktor Tobias Hentschel jo pśedstajił situaciju amta, wósebnje na financnem pólu. Źo we tych rozestanjach wó muzej Dešno ga wó financěrowanje. Ale teke błośańske rybakarje su stojali na dnjownem pórěźe. Tam ga su pak jano gronili, az buźo 7. junija rozgrono dla rybakarjow z ministarjom Jörgom Vogelsängerom.

Toś to 39. wobradowanje Serbskeje rady 28. maja w bórkojskem domje zmakanjow jo było to nejskerjej slědne we toś tej legislaturje. Dlatog jo rada wugódnośiła swójo źěło. A glědali su na wuzwólowanje Serbskeje rady za nowu legislaturu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś