Mitko: „To jo było dobre graśe!“

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 13. junij 2019
Kapitan Energije Chóśebuz Dimitar Rangelow jo we trikośe Serbskich koparjow signal k zachopjenju graśa dał (how jano wót slězy, bóžko). Foto: G. W.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś