Torsten Symula prědny raz pódla

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 13. junij 2019
Teke to jo T. Symula cynił: Pódpěrał zbrašonego (nalěwo). Foto: G. W.

Dlejšy cas jo mustwo Serbske koparje pytało někogo, ako by mimo teju dweju trenarjowu se sobu starał wó mustwo, na pśikład wó tu drastwu. Něnto su jadnogo namakali a za to dobyli – ga Torstena Symulu (Simmula) z Barbuka, pśedsedarja tamneje Domowinskeje kupki, ak dosć derje serbski wumějo. Wón ma wjele wušej za balokopanje, jo ga sam grał, na kóńcu pla „starych knězow“ W Hochozy jo wón był prědny raz we swójom nowem amśe.

Šleswigska a serbska chórgoj gromaźe

Gósći z Nordšleswiga su teke swóje fony sobu pśinjasli do Hochoze: tu wót nimskeje ludoweje kupki w Dańskej, tu wót jich towaristwa Bund deutscher Nordschleswiger a tu wót mustwa Team Nordschleswig. Te su se tam zmawowali na sportnišću, rowno tak ako ta módra-cerwjena-běła wót Serbow.

Wjeliku chwalbu za Hochoskich

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś