Teke w Dešnje jo se jim wjelgin spódobało

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 13. junij 2019
Gósći z Dańskeje w Dešnje: How wuknu něco wót škrěśa głažka. Foto: H. A.

Mustwo z Dańskeje jo pśijěło do Łužyce z dogromady 14 sportarjami, mjazy nimi teke młode, 16 a 17 lět stare. Wósebnje wóni su w graśu pokazali dobry dorost, ak maju za wubrane mustwo TEAM Nordšleswig. Zapšawym su kśěli pśiś z 20 grajarjami, ale w Dańskej maju we swójich mustwach něnto wažne graśa wó dypki (punkty).

Mimo graśa w Hochozy su gósći teke póbyli w Dešnje. Tam su na sportnišću pětk dopołdnja pśed graśim pilnje treněrowali. Pśi tom su chwalili dobru kwalitu sportnišća. Pó treningu su se dali w Serbskem dwórje wobjed zesłoźeś (Matthias Gutschmidt jo jim pśigótował jězu, ako w Dańskej njejo tak znata – ga „bursku fryštuku“ z błośańskimi kisałymi górkami, a to jo jim wjelgin derje słoźeło!). Wjelgin źiwali su se, až to zewšym droge njejo było, w Dańskej ga jo jěza w gósćeńcach wjele droša.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś