Krotko

Wobej trenarja stej spokojom

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 13. junij 2019

Wobej trenarja stej spokojom: Trenaŕ Serbskich koparjow Horst Krawcyk jo pó graśu nam gronił, až jo z wugbanim swójich wuknjeńcow wjelgin spokojom. Naslědku su byli wše glucne, teke trenaŕ Šleswigarjow Peter Feies. „Łoni smy zejgrali 6 : 1, a 3 : 2 jo za nas prima wugbanje“. Za jogo suźenim jo wiźeś, až serbske grajarje graju we balokopaŕskich towaristwach. Pśi gósćach jo to hynac: Jich mustwo jo zestajane z luźi, ako su zwězane z jich nimskim gymnaziumom, a wóni maju małko aktiwnych balokoparjow.

Graśu jo pśiglědował teke Milan Funka, pśedsedaŕ zwěstka serbskich sportowych towaristwow Sokoł. Wón jo we rozgronje z Casnikom wugbanje Serbskich koparjow a wusoki niwow graśa chwalił.

*

Mjazy tymi 230 pśiglědarjami stej byłej landrot wokrejsa Sprjewja-Nysa Harald Altekrüger (sobuzałožaŕ a cłonk Serbskich koparjow) a pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik.

*

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś