Akle nazymu budu jazoro dalej połniś

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 13. junij 2019

Ze Złego Komorowa a Chóśebuza/Senftenberg|Cottbus. We slědnem Casniku smy pisali, až južo pór tyźenjow, wót kóńca apryla, njepušća se wěcej wóda do Liškojskego jazora (Cottbuser Ostsee). Gdy pójźo to z tym połnjenim dalej? Za tym smy pšašali Doris Mischkowu. Wóna jo referentka pla Łužyskeje centrale za połnjenje wuglowych jamow z wódu (LMBV Flutungszentrale). Wóna jo nam rozkładła, až tuchylu njejo dosć wódy w Sprjewi. Deficit gruntoweje wódy njejo se hyšći wurownał, a se njepada dosć. Wóda w Sprjewi jo pśi měridle (pegelu) w Lubušy (Leibsch) w Dołojcnych Błotach mócnje spadnuła.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś