Wjeliki ruš wu nas w Lubinje

Awtor: Katrin Urbańscyna stwórtk, 23. maj 2019
Błośański žeńskecy chor Lubin na swěźenju. Foto: Dirk Vogel

Slědny kóńc tyźenja, wót pětka do njeźele, su wugótowali Nimski drastwiny swěźeń w Lubinje. Móžomy groniś, až jo se wšo wjelgin derje raźiło. Na tśich jawišćach a dwěma rejowanišćoma su se pśedstajili drastwine kupki z cełeje Nimskeje a z wukraja. Kake wšakorake drastwy smy wiźeli! Kake barwy, lapy a sukna! A nic jano te žeńske – ně, te muske teke! Wšykne su nam wulicowali, wótkul pśidu, kake drastwy nose, a su se dali fotografěrowaś.

Naš Błośański žeńskecy chor Lubin jo prědny raz ned pětk wjacor na jawišću na Grodowej kupje wustupił, za tym běšo šołta Lars Kolan swěźeń wótworił. Za to jo sebje woblakł swóju drastwu, to groni, běły a cerwjeny płašć – a teke někotare serbske słowa pśi tom gronił. Žeńske našogo chora su se zjadnali, až woblaku se za ten wustup našu dolnoserbsku swěźeńsku drastwu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś