Žeden Bog mimo tebje

Awtor: Bernd Pittkunings stwórtk, 16. maj 2019

Ochranojske gronko za rozhelony jo: „Nicht njejo ako ty, a njejo žeden Bog mimo tebje.“ (2. Sam 7,22). Take słowa krala Dabita zně nejpjerwej źiwnje, dokulaž Bog groni Mojzasoju južo w prědnej kazni: „Ty njedejš žednych drugich bogow pśi mnjo měś.“ (2.Mojz. 20,3). Zazdaśim pśipóznajo Bog drugich bogow, ale Dabid nic. Ale žydojska tradicija jo taka, až dej kuždy wó słowach thora pśemyslowaś a wó tekstach diskutěrowaś. Kśesćijańsko-cerkwina tradicija jo była do reformacije taka, až jo była wósadnikam diskusija wó tekstach biblije zakazana, dokulaž kuždy bibliski tekst jo płaśeł ako tomu pisarjeju direktnje wót Boga do pjera diktěrowany tekst. Diskutantam jo grozyło pśegónjowanje ako kjacaŕ. Kogož bamž jo wumjenił ako bźezpšawnego (vogelfrei), togo jo směł kuždy zabiś. Pódobna idejka wó Swětem słowje jo se pózdźej teke pśesajźiła za Islam, źož su wobtwarźili, až profet Mohamed jo wšykno tak napisał, ako Allah jo to jomu gronił. Togodla teke jo wujšło prědne pśełožowanje korana do engelšćiny akle w lěśe 1734.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś