Kóńc kjarcmy w Žylowje: Małko gósći, małko zasłužby

Awtor: Georg Zielonkowski stwórtk, 16. maj 2019
Žylojski gósćeńc buźo wutarjony ako domicil za wěcej bydlenjow. Foto: G. Z.

Žylojska kjarcma jo njaboga. Wjelike serbske swěźenje, reje a gósćiny ‒ z tym jo něnto kóńc. Jatšy jo tudy był slědny raz wjeliki ruš: reja z band nAund. Co z tym historiskim chromom něnto buźo, a co jo na tom kóńcu wina, dla togo smy se rozgranjali z wobsednikarjom kjarcmy Olafom Schöpe.

Nowy Casnik: Za cas DDR jo tudy był konsumowy gósćeńc „Pśijaśelstwo“, źož luźe su raźi njeźelu na wobjed chójźili. We lěśe 1998 sćo Wy ten chrom pśetwarili na žylojsku kjarcmu. Regionalne mólowanja nutśi pokazuju na zwězanosć z domownju. Jabrjaty wóz napśeśiwo tejki jo napórał wósebnu atmosferu. Wjele lět su se tudy swěśili serbske swěźenje. A něnto dej byś z tym wšym kóńc? Dla cogo?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś