Serbsku literaturu w pókšacowanjach wótśišćaś

Awtor: Bernd Pittkunings stwórtk, 16. maj 2019

Luba redakcija,

som se wjaselił, až Wy sćo se rozsuźili, teksty Měrćina Nowaka-Njechorńskego z kniglickow: „Pěšy, z cołnom, pó kólasach“ wótśišćaś. Ako jo se pśi napšašowanju cłonkow serbskich towaristwow a zwězkow w lěśe 2018 pokazało, ma 41% tych 1.160 wótegranjajajucych wšyknych generacijow serbsku literaturu za wažny słup za wobchowanje serbojstwa. Weto wěmy, až Serbska biblioteka w Serbskem domje jo mało wužywana, dokulaž wjeliki źěl luźi pśiźo akle wjacor wót źěła domoj, gaž jo biblioteka južo zacynjona. Za takich Serbow jo tradicionelne pórucenje literatury ako tekst w pókšacowanjach dobra wudroga.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś