Premjera: Serbske źiwadło w Radušu

Awtor: Horst Adam stwórtk, 16. maj 2019

Z Raduša/Raddusch. Ga su w Radušu, w tej wjelikej nimsko-serbskej jsy mjazy Wětošowom a Lubnjowom, na kšomje Błotow, raz źiwadło grali? To nichten tak pšawje njewě. Móžo pak byś, až su we wjelgin starem casu, pśed sto a wěcej lětami, tam teater grali, tak ako w młogich drugich serbskich jsach w Dolnej Łužycy. Wěrno pak jo, až su byli komedijanty pó lěśe 1990 južo raz tam. Serbske pupkowe źiwadło z Budyšyna ga jo tam wustupiło w tamnej źiśecej zagrodce „Marjana Domaškojc“, źož ga wuknu źowća a gólcy pó WITAJ dolnoserbsku rěc. Ako su wulicujo, jo se to tym źiśam wjelgin spódo-bało.

Něnt, 4. maja, jo pśijěło wjelike profesionalne źiwadło do Raduša. Grajaŕka a tśo grajarje z Nimsko-serbskego ludowego źiwadła z Budyšyna ga su tam pśedstajili swóju nowu dolnoserbsku inscenaciju „Łapanje šefa“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś