Su kus wótpowěźeli, dokulž jano šesćo su pśišli

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 16. maj 2019
Scena z kusa „Łapanje šefa“ we dolnoserbskej rěcy. Jadnab 240 luźi jo jen na styrich pśedstajenjach wiźeło. To pěte, w měsće, jo wupadnuło dla małko pśiglědari. (How graju rowno w Radušu). Foto: Peter Becker

Z Chóśebuza/Cottbus. To slědne pśedstajenje kusa „Łapanje šefa“ srjodu tyźeń wjacor we Komornem jawišću jo dla małeje licby pśiglědarjow wordowało njezjapki wótpowěźone. Na njo su pśišli jano šesćo pśiglědarje: styrjo zrosćone a dwě góleśi. Madlenka Šołśic, zagronita pla Nimsko-serbskego źiwadła za serbske inscenacije, jo Casnikoju groniła, až to jo prědny raz, až tak małko luźi jo pśišło, a teke prědny raz, až su dla togo pśed­stajenje wótpowěźeli. „To jo nam wjelgin luto“. Za jeje powěsću maju we Nimsko-serbskem źiwadle njepisanu kazń, až, njejo-li 10% městow we zalu wobsajźonych, ga płaśi to ako wjelgin ryjny publikum. Njejo-li minimalna licba wót 10 pśiglědari dostana, ga njegraju wóni zewšym.

Ako zarownanje teje wobrady jo kuždy tych pśiglědari krydnuł zlubjone, až buźo móc pśiducu inscenaciju Nimsko-serbskego źiwadła dermo woglědaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś