Źěk za konstruktiwne a wěcowne źěło

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 16. maj 2019

Z Dešna/Dissen. Do Dešna jo pšosył Fred Kaiser, pśedsedaŕ serbskego wuběrka wokrejsa Sprjewja-Nysa (SPN), cłonki togo wuběrka a gósći. 8. maja su wobradowali k slědnemu razoju w starej legislaturnej perioźe. Pó wuzwólowanjach buźo wuběrk se nowo konstituěrowaś a Fred Kaiser jo pódšmarnuł, až wón sebje žycy, až wjele wót tych woblicow pón zasej wiźi.

W dešańskem domowniskem muzeumje jo se pśedsedaŕ wuběrka pla wšyknych za dobre zgromadnje wuźěkował. Jo było pśijazne a fairne zgromadne źěło pśez granice partajow, jo wón měnił. A až to jo znamje serbskego wuběrka, pla drugich njejo pśecej tak.

Kerstin Kosakowa, zagronita za nastupnosći Serbow w SPN, jo se wuźěkowała ze słowami, až jo we tom wuběrku pśecej wó tu wěc šło a žednje wó strońsku politiku.

Serbski program za změnu struktury jo wjeliki wuspěch

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś