„Ja mam za Was něco wjelgin rědnego“

Awtor: Horst Adam stwórtk, 16. maj 2019
Pawlina Krawcowa jo se teke pokazała ako serbska družka (ta druga wót lěwa). Fośe: priwat

Roswita Klajcowa/Kleitz z města sobu nawjedujo agenturu „media GmbH“. Ta organizěrujo a pśigótujo wšake kulturne zarědowanja a programy. Lětosa jo měła mjazy drugim k jatšam to zarědowanje „Lausitzer Walleien-Wettbewerb“ na starosći, kótarež jo se wótměło 14. apryla w nakupowańskem centrumje „Łužyski park“ (w Casniku smy wó tom pisali).

Ako partnaŕku jo se Roswita Klajcowa za to wupytała Domowinsku župu Dolna Łužyca. Karin Tšukowa, regionalna powědaŕka župy, jo ned pśigroniła, a jo mjazy drugim pśiglědarjam w tej kupnicy wšake wulicyła wó serbskej kulturje a rěcy a jo teke sobu mytowała dobyśarjow pśi walkowanju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś