Dajo jano tśi eksemplary

Awtor: Ines Neumann stwórtk, 02. maj 2019

Z Budyšyna/Bautzen. Serbski institut w Budyšynje jo mógał kupiś prědne śišćane górnoserbske knigły. Źo wó Mały katechizmus Mjertyna Luthera w pśełožku Hodźijskego fararja Wěcława Warichiusa (Hodźij jo Göda). Su wujšli 1595, w drugem nakłaźe 1597, we śišćaŕni Wolrabowych w Budyšynje. W slědnych pśisamem sto lětach njejo žedna z górnołužyskich bibliotekow toś to źěło wobsejźeła. Něnto jo se Serbskej centralnej bibliotece (SCB) pśi Serbskem instituśe Budyšyn zglucyło, z priwatneje ruki kupiś wudaśe z lěta 1597.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś