Jatšowne rejtowanje we Błotach

Awtor: Bernd Marx stwórtk, 25. apryl 2019
Jatšowne rejtaŕki a rejtarje w cerkwicańskich stronach. Foto: B. Marx

Z Cerkwice/Zerkwitz. Jatšownicu jo 17 rejtaŕkow a rejtarjow 22. raz (w nowem casu) zapowěźeli wjasołu powěsć górjejstawanja Kristusa we jsach wósady Lubnjow-Nowe Město. Towzynty woglědari su se tu śichu procesiju woglědali. Wěcej ako 1.600 strusackow naźeje su rozdźělowali na luźi, ako su cakali.

Mjaztym słuša k tradiciji wósadneje rady, rejtarjow jatšownicu zeger źaseśich posłaś wót cerkwje do wokołnych jsow. Jadnab 500 luźi jo pódla było, ako konfirmandy su pśepódali běłe chórgoje ze cerwjeneju kśicu na Wolfganga Philippa z Kśimnic a Skolojc Christinu z Groźišća (Gröditsch). Wjele pśibytnych źowćow a žeńskich jo se woblekało serbsku drastwu. Zelenu kśicu naźeje z bužboma su pśepódali na rejtarce Burišojc Juliane z Rogowa (Ragow, powědaŕka rejtarjow) a na Wittichojc Janette.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś