Mamy nowego lektora

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 18. apryl 2019
Wjelike wjasele jo kněžyło 31. měrca w Janšojcach, až změjomy z Hartmutom Leipnerom nowego lektora. Foto: I. Neumannojc

Z Janšojc/Jänschwalde. 31. měrca su swěśili w Janšojcach rědnu serbsko-nimsku namšu. Wokoło 80 namšaŕkow a namšarjow jo tam dožywiło prědne prjatkowanje dr. Hartmuta Leipnera. Wón tuchylu absolwěrujo dokubłanje ako lektor. Lektory maju dowólnosć sam namšy pśewjasć, ako cytanu namšu. Bratš Leipner jo měł z teju namšu swóju premjeru ako lektor. Dokubłanje trajo hyšći pór mjasecow.

Za młogego serbskego namšarja jo to było wjelke dožywjenje. Njamamy ga wjele lektorow. Bratš Mucha z Turjeja jo južo dojśpił cesne starstwo. Tak jo był bratš Pittkunings z Města wěsty cas ten jadnučki aktiwny letkor, ako wumějo našu rěc. Manfred Hermaš z Rownego jo predikant. Wón ma z tym hyšći dalšne pśizwólenja ako lektory. Predikanty směju prjatkowanja napisaś. Liche wuzjawjenje słowa (freie Wortverkündung), groni se tomu w amtskej rěcy cerkwje. Predikanty mógu teke Bóže blido pśewjasć.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś