Konsens jo był, až serbska rěc dej dalej wobstaś

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 18. apryl 2019

Z Chóśebuza/Cottbus. Rěcny centrum Witaj jo srjodu tyźeń na póžedanje dolnołužyskeje župy pśewjadł we kafateriji Dolnoserbskego gymnaziuma njezjawnu kubłańsku klawzuru. Góźba k tomu jo nastała pśez ewaluaciju serbskeje wucby w zakładnych šulach. Jeje konkluzija ga jo: Něntejšne pilnowanja njenjasu te płody, ak by trjebne byli za wuchowanje dolnoserbskeje rěcy ako aktiwnje powědaneje rěcy. Wótglědanje klawsury jo było se zaběraś z rezultatami ewaluacije, wósebnje což nastupa Witaj-wucbu.

RCW jo pśepšosył wjelich, ak we głownem abo cesnem amśe se na tom pólu angažeruju: pśedsedaŕstwo dolnołužyskeje Domowiny, zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny, Serbsku radu, Towaristwo za serbsku rěc w cerkwi, zagronite za serbske nastupnosći, Maśicu Serbsku, wše serbske institucije a redakcije w Dolnej Łužycy, kaž teke Institut za sorabistiku z Lipska. Wušej 40 luźi jo se wobźěliło.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś